Lập kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp có thể định hướng tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. List câu hỏi sau đây sẽ giúp doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh dễ dàng hơn và dù không lập kế hoạch kinh doanh thì việc trả lời đầy đủ những câu hỏi sau đây cũng sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về mình hơn và từ đó kinh doanh hiệu quả hơn.

 1. Điều gì dẫn đến sự thành lập của công ty hoặc sự bắt đầu 1 dự án kinh doanh?
 2. Mục tiêu mà công ty hướng đến là gì?
 3. Quan điểm định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh là gì?
 4. Yếu tố cốt lõi để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong ngành là gì?
 5. Tầm nhìn, sứ mệnh của công ty là gì?
 6. Mô hình hoạt động của công ty là gì? Điểm đặc biệt trong mô hình hoạt động của doanh nghiệp là gì?
 7. Công ty cần huy động bao nhiêu vốn? huy động để làm gì? Lý do tại sao nên đầu tư vào doanh nghiệp?
 8. Tên công ty là gì? Địa chỉ ở đâu? Các văn phòng đại diện ở đâu? Địa chỉ email? Fax? Điện thoại liên hệ? Thông tin liên lạc khác? …
 9. Người đại diện pháp luật là ai?
 10. Quá trình hình thành và phát triển của công ty? Công ty thành lập khi nào? Các mốc thời gian quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp? Những thành tựu mà công ty đã đạt được?
 11. Các sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp?
 12. Phân loại các sản phẩm dịch vụ?
 13. Lợi ích của các sản phẩm dịch vụ mà công ty mang lại cho khách hàng là gì?
 14. Tại sao khách hàng nên sử dụng dịch vụ của công ty? Tại sao khách hàng không nên sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh?
 15. Điểm hạn chế của các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp là gì? Các khó khăn chính trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ là gì?
 16. Chuỗi giá trị của sản phẩm dịch vụ của công ty là gì?
 17. Công ty áp dụng những công nghệ gì trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ giúp giảm thiểu chi phí và gia tăng lợi ích cho khách hàng?
 18. Tốc độ phát triển của nền kinh tế? Lãi suất? Lạm phát? Dự đoán tốc độ phát triển của nền kinh tế?
 19. Các ngành và lĩnh vực hấp dẫn trong giai đoạn hiện tại hoặc sắp tới? Các cơ hội kinh doanh từ môi trường kinh tế? Cơ hội cho doanh nghiệp trong môi trường hiện nay và tương lai?
 20. Các công nghệ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? Các công nghệ thường được sử dụng trong kinh doanh? Ảnh hưởng của công nghệ lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
 21. Các quan điểm xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
 22. Cách thức lựa chọn mua hàng của người tiêu dùng?
 23. Sở thích của người tiêu dùng?
 24. Thói quên của người tiêu dùng?
 25. Văn hóa tiêu dùng?
 26. Phân bổ dân cư chủ yếu ở đâu?
 27. Dân số trẻ hay dân số già?
 28. Trình độ học vấn cao hay thấp?
 29. Tình hình chính trị tại địa phương có ổn định không?
 30. Các vấn đề chính trị nào đáng quan tâm?
 31. Các đạo luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
 32. Qui mô của ngành là bao nhiêu?
 33. Doanh nghiệp có thể giành được bao nhiêu % thị phần trên thị trường?
 34. Đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp là ai? Điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ? Công ty có thể làm tốt hơn đối thủ cạnh tranh không?
 35. Đặc điểm, xu hướng cạnh tranh trên thị trường là gì?
 36. Khách hàng của công ty là ai?
 37. Đặc điểm mua hàng của khách hàng là gì?
 38. Khả năng thương lượng về giá của khách hàng cao hay thấp?
 39. 1 vài sản phẩm dịch vụ chính có thể thay thế cho sản phẩm dịch vụ của công ty?
 40. Năng lực cạnh tranh của công ty trong ngành cao hay thấp? Công ty đã đi được đến đâu trên thị trường? So với đối thủ cạnh tranh công ty có chiếm được lợi thế tuyệt đối hay không? Công ty cần phải làm gì để tiếp tục cải thiện khả năng cạnh tranh của mình?
 41. Xu hướng của ngành trong thời gian tới là gì? Công ty phải làm gì để thích nghi tốt hơn trong điều kiện tình hình thay đổi?
 42. Từ các phân tích thị trường công ty có những định hướng chính gì trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp?
 43. Mục tiêu quan trọng nhất của hoạt động marketing là gì?
 44. Khách hàng mục tiêu của công ty là ai?
 45. Thị trường mục tiêu của doanh nghiệp là ai?
 46. Nhu cầu thị trường là gì?
 47. Đặc điểm của khách hàng mục tiêu là gì? (tâm lý, thói quen, hành vi mua hàng, những lựa chọn…)
 48. Công ty đã thực sự hiểu rõ về khách hàng mục tiêu của mình chưa? (phần lớn thất bại trong kinh doanh xuất phát từ việc không hiểu rõ khách hàng)
 49. Logo, slogan của công ty là gì? Các đặc điểm hình ảnh mang tính biểu tượng là gì? Giá trị cảm nhận của thương hiệu là gì?
 50. Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu là gì?
 51. Các kênh marketing chủ yếu của doanh nghiệp là gì?
 52. Các chương trình marketing chủ yếu của doanh nghiệp là gì?
 53. Tổ chức các chương trình marketing như thế nào?
 54. Chiến lược phát triển website của công ty?
 55. Kênh phân phối chính mà công ty sử dụng?
 56. Tổ chức hệ thống bán hàng như thế nào?
 57. Làm sao để gia tăng hiệu quả của các chương trình bán hàng?
 58. Tổ chức các chương trình bán hàng như thế nào?
 59. Mục tiêu bán hàng mà công ty cần đạt được? (doanh số, giá bán, doanh thu…)
 60. Cách thức để đạt được mục tiêu bán hàng?
 61. Những việc quan trọng mà công ty phải tập trung cải tiến?
 62. Sơ đồ tổ chức của công ty?
 63. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban?
 64. Đội ngũ quản trị gồm những ai? Trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của đội ngũ quản lý?
 65. Mức lương và các chính sách (thưởng phạt, đào tạo, đãi ngộ…)?
 66. Kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự?
 67. Phong cách lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp?
 68. Các rủi ro chính có thể gặp phải, tần suất và khả năng ảnh hưởng?
 69. Cách thức ứng phó chủ yếu?
 70. Chiến lược tài chính của công ty?
 71. Các giả định quan trọng?
 72. Phân tích chi phí?
 73. Điểm hòa vốn?
 74. Phân tích các chỉ số đầu tư?
 75. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh?
 76. Lưu chuyển tiền tệ?
 77. Cân đối kế toán?
 78. Thuyết minh báo cáo tài chính?
 79. Phân tích các chỉ số tài chính qua các năm?

Cảm ơn bạn đã đọc bài: List câu hỏi cần thiết khi lập kế hoạch kinh doanh tại Phan Thiết House
Xem thêm nhiều bài tại mục cẩm nan

Nguồn: sưu tầm online

Bài viết liên quan